Соціальна психологія В.В.Москаленко

СКАЧАТЬ

Скачать книгу fb2 txt epub mobi

В.В.Москаленко Соціальна психологія ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. Теоретичний матеріал підручника ілюструється прикладами, описами експериментів, в ньому є тестовий матеріал, вправи, рекомендовано літературу до кожної теми. В ньому знайшли відображення ряд проблем, які ще не висвітлені в існуючих на сьогодні інших підручниках і посібниках з соціальної пси¬хології, зокрема „техніки спілкування, „окремі моделі соціалізації тощо. Підручник може бути корисним не тільки для студентів та аспірантів, але й прислужиться всім тим, хто цікавиться питаннями соціальної психології. Зміст, що викладено в темах підручника, розкривається на основі новітніх досягнень сучасної соціальної психології. В підручнику викладено основні теми загального курсу соціальної психології на основі сучасних досліджень в цій галузі. Проблеми, які висвітлюються в підручнику, відображають новий погляд на стан соціально-психологічної науки і відповідають тим потребам в соціальних знаннях, які склались в суспільстві на даному етапі.

Вместе с этим искали

Герхард Кёлер Гомеопатия

Приключения Шерлока Холмса в Одессе (аудиоспектакль) БЕЛЛЕТРИСТИКА

А.В. Третьяков- В.И. Зюзин Механические свойства металлов и сплавов при обработке давлением НАУКА и УЧЕБА

Корнюшкин Ю.Д. Основы современной физики (квантовая механика, физика атомов и молекул, физика твердого тела, ядерная физика) ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Бакуненко Т.Т., Белая А.А., Вольфсон В.Я. и др. Каталитические свойства веществ. Справочник ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ